kalender

date Tirsdag d. 7. april 2020
dateUgentlig gentagelse
time 19:00 - 21:30
description CAFE SYSSEL
Vi mødes hver tirsdag fra kl 19 - 21.30
Medbring egen kaffekurv hver gang.
Læg en 20'er hver gang du kommer.
Du kan strikke, male, hækle, sy, drikke kaffe, snakke ......
eller lige hvad du har lyst til.
Medbring selv alt hvad du skal bruge.
Bare mod op - ingen tilmelding.
Opstart tirsdag d, 22/10 - 2019
vh " Syssel-pigerne"
Annette Kirk: 21461146
Bente Kankelborg: 2939 6375
Bente Lock: 4017 5003
Mette Jespersen : 4296 3122

date Onsdag d. 8. april 2020
dateUgentlig gentagelse
time 13:00 - 16:30
description Der er knipling i mødestedet hver onsdag fra kl. 1300 - 1630.
Første gang onsdag d. 25. september 2019.
Sidste gang 1. april 2020.

date Torsdag d. 9. april 2020
time 10:00 - 16:00
description Gratis entré.

Fernisering skærtorsdag kl 10. Benedicte Tønsberg holder åbningstalen.

date Fredag d. 10. april 2020
time 10:00 - 16:00
description Gratis entré.

date Lørdag d. 11. april 2020
time 10:00 - 16:00
description Gratis entré.

date Tirsdag d. 14. april 2020
dateUgentlig gentagelse
time 19:00 - 21:30
description CAFE SYSSEL
Vi mødes hver tirsdag fra kl 19 - 21.30
Medbring egen kaffekurv hver gang.
Læg en 20'er hver gang du kommer.
Du kan strikke, male, hækle, sy, drikke kaffe, snakke ......
eller lige hvad du har lyst til.
Medbring selv alt hvad du skal bruge.
Bare mod op - ingen tilmelding.
Opstart tirsdag d, 22/10 - 2019
vh " Syssel-pigerne"
Annette Kirk: 21461146
Bente Kankelborg: 2939 6375
Bente Lock: 4017 5003
Mette Jespersen : 4296 3122

date Onsdag d. 15. april 2020
dateUgentlig gentagelse
time 13:00 - 16:30
description Der er knipling i mødestedet hver onsdag fra kl. 1300 - 1630.
Første gang onsdag d. 25. september 2019.
Sidste gang 1. april 2020.

date Onsdag d. 15. april 2020
time 17:00 - 20:00
description d. 15. april 17,00 til 20,00

date Tirsdag d. 21. april 2020
dateUgentlig gentagelse
time 19:00 - 21:30
description CAFE SYSSEL
Vi mødes hver tirsdag fra kl 19 - 21.30
Medbring egen kaffekurv hver gang.
Læg en 20'er hver gang du kommer.
Du kan strikke, male, hækle, sy, drikke kaffe, snakke ......
eller lige hvad du har lyst til.
Medbring selv alt hvad du skal bruge.
Bare mod op - ingen tilmelding.
Opstart tirsdag d, 22/10 - 2019
vh " Syssel-pigerne"
Annette Kirk: 21461146
Bente Kankelborg: 2939 6375
Bente Lock: 4017 5003
Mette Jespersen : 4296 3122

date Onsdag d. 22. april 2020
dateUgentlig gentagelse
time 13:00 - 16:30
description Der er knipling i mødestedet hver onsdag fra kl. 1300 - 1630.
Første gang onsdag d. 25. september 2019.
Sidste gang 1. april 2020.

date Onsdag d. 22. april 2020
time 19:00 - 20:30
description 22/4 kl 19.00 Besøg på Morsø Oliemølle

date Torsdag d. 23. april 2020
time 19:00 - 21:00
description 23/4-20 kl 19:00 - Foredrag Grænseforeningen Thy/Mors

date Mandag d. 27. april 2020
time 17:00 - 19:30

date Tirsdag d. 28. april 2020
dateUgentlig gentagelse
time 19:00 - 21:30
description CAFE SYSSEL
Vi mødes hver tirsdag fra kl 19 - 21.30
Medbring egen kaffekurv hver gang.
Læg en 20'er hver gang du kommer.
Du kan strikke, male, hækle, sy, drikke kaffe, snakke ......
eller lige hvad du har lyst til.
Medbring selv alt hvad du skal bruge.
Bare mod op - ingen tilmelding.
Opstart tirsdag d, 22/10 - 2019
vh " Syssel-pigerne"
Annette Kirk: 21461146
Bente Kankelborg: 2939 6375
Bente Lock: 4017 5003
Mette Jespersen : 4296 3122

date Tirsdag d. 28. april 2020
time 19:45 - 21:15
description Ordinær Generalforsamling d.28.4.
STED: SYDVESTMORS KULTUR- OG FRITIDSCENTER
Næssundvej 325, 7960 Karby

FÆLLESSPISNING MED SKIPPERLAPSKOVS STARTER KL. 19.00
Deltagelse i fællesspisning koster kr. 50,- pr. gæst og det kræver tilmelding
FORHÅNDSTILMELDING SKAL SKE SENEST D. 26.04.2019
…ved henvendelse på færgen / mail: Henrik.4circle@gmail.com / sms eller ring 28 30 31 73

Vi glæder os til en god aften sammen med rigtig mange af jer loyale støtter og bruger af
vores allesammens M/F Næssund. Der er kaffe på kanden og lidt godt til.
For god ordens skyld skal det understreges at hver betalt medlemskontingent á kr. 200,- giver én stemme.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne kalenderår
4. Fastsættelse af kontingent for det følgende kalender år. Der er forslag om kontingentet stiger
til 250 kr. pr. husstand i 2021.
5. Valg til bestyrelse og valg af revision
a. På valg er Knud Erik Jepsen, Per Skøt, Henning Rasmussen og Leif Noppenau.
b. Hertil skal vælges to suppleanter.
6. Indkomne forslag: Bestyrelsen forelægger et forslag om ændring af vedtægtens § 5 –
afsnittet om frist for fremsendelse af forslag til generalforsamlingen.
Afsnittet foreslås formuleret således:
”Forslag vedr. pkt 4 og 6, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen”
7. Orientering om sæson 2020 drift og nye tiltag
8. Eventuelt

date Onsdag d. 29. april 2020
dateUgentlig gentagelse
time 13:00 - 16:30
description Der er knipling i mødestedet hver onsdag fra kl. 1300 - 1630.
Første gang onsdag d. 25. september 2019.
Sidste gang 1. april 2020.

date Torsdag d. 30. april 2020
time 15:00 - 17:00
description Torsdag den 30. april kommer Johnny Markussen og fortæller om familien Markussen

date Torsdag d. 30. april 2020
time 17:00 - 20:00

date Tirsdag d. 5. maj 2020
dateUgentlig gentagelse
time 19:00 - 21:30
description CAFE SYSSEL
Vi mødes hver tirsdag fra kl 19 - 21.30
Medbring egen kaffekurv hver gang.
Læg en 20'er hver gang du kommer.
Du kan strikke, male, hækle, sy, drikke kaffe, snakke ......
eller lige hvad du har lyst til.
Medbring selv alt hvad du skal bruge.
Bare mod op - ingen tilmelding.
Opstart tirsdag d, 22/10 - 2019
vh " Syssel-pigerne"
Annette Kirk: 21461146
Bente Kankelborg: 2939 6375
Bente Lock: 4017 5003
Mette Jespersen : 4296 3122

date Onsdag d. 6. maj 2020
dateUgentlig gentagelse
time 13:00 - 16:30
description Der er knipling i mødestedet hver onsdag fra kl. 1300 - 1630.
Første gang onsdag d. 25. september 2019.
Sidste gang 1. april 2020.
@MIDIsign